funny

  1. Gamera 2: Attack of the Legion (1996)

    Comedy Gamera 2: Attack of the Legion (1996)

    Title: Gamera 2: Attack of the Legion Tagline: Who will be extinct, Japan, or Legion? Genre: Drama, Fantasy, Horror, Science Fiction Director: Shusuke Kaneko Cast: Toshiyuki Nagashima, Miki Mizuno, Tamotsu Ishibashi, Mitsuru Fukikoshi, Ayako Fujitani, Yukijiro Hotaru, Zen Kajihara...
Back
Top